منو

ثبت خدمات و پرداخت هزینه

1-ایجاد صورتحساب مقاله: برای واریز هزینه مقالات برروی گزینه ایجاد صورتحساب مقاله کلیک کنید. در این بخش عنوان مقالات پذیرفته شده خود را مشاهده می کنید که برای پرداخت هزینه باید مقالاتی را که می خواهید هزینه آن را واریز کنید انتخاب کنید، مانند شکل فوق:

نوع ثبت نام خود را انتخاب کنید:حضوری یا غیر حضوری

بعد از کلیک رو این گزینه + شما می توانید آن را انتخاب کنید.

و پس از انتخاب شیوه پرداخت (واریز به کارت، به صورت آنلاین) خدمات خود را پرداخت کنید .

2-ایجاد صورت حساب دیگر خدمات همایش: شما میتوانید برای ثبت دیگر خدمات همایش دوباره برروی گزینه ثبت خدمات و واریز هزینه کلیک کنید، و گزینه ایجاد صورت حساب همایش را انتخاب کنید، در این بخش خدمات دیگر همایش که در تصویر فوق می بینید ارائه شده است:

پس از ثبت سفارش میتوانید هزینه خدمات انتخابی را واریز کنید.

3- ایجاد صورت حساب کارگاه های آموزشی: برای واریز هزینه کارگاه پس از کلیک بروی گزینه ایجادصورت حساب کارگاه و انتخاب کارگاه آموزشی در مرحله بعد عناوین کارگاه های آموزشی همایش نمایش داده خواهد شد که پس از انتخاب میتوانید آن را واریز کنید.

مرحله یک:

مرحله دو:

4- ایجاد صورت حساب مسابقات: برای واریز هزینه مسابقات پس از کلیک بروی گزینه ایجاد صورت حساب مسابقات و انتخاب اثر پذیرفته شده در مرحله بعد عناوین مسابقات همایش نمایش داده خواهد شد که پس از انتخاب میتوانید آن را واریز کنید.

مرحله اول:

مرحله دوم:

5-ایجاد صورت حساب شرکت در همایش بدون مقاله:این بخش برای کسانیست که به صورت آزاد میخواهند در همایش شرکت کنند پس از انتخاب این گزینه و انتخاب نوع ثبت نام میتوانید هزینه را پرداخت کنید.

6- ایجاد صورتحساب همراهان:این بخش برای کسانیست که به عنوان نویسنده همکار میخواهند در همایش به صورت حضوری ثبت نام کنند، لازم به ذکر است درصورتی همراهان مقاله میتوانند ثبت نام کنند که نویسنده اصلی هزینه را پرداخت کرده باشد .که پس از انتخاب مقاله و نوع ثبت نام میتواند هزینه را پرداخت کند.

در تمامی بخش ها پرداخت به دو صورت آنلاین و ثبت فیش در سیستم وجود دارد که نسبت به انتخاب کاربر می باشد، اگر چنانچه از نوع ثبت فیش ادامه دهید، بایستی بعد از پرداخت به شماره حساب اعلامی که در سایت کنفرانس وجود دارد فیش مربوطه را اسکن و در سامانه آپلود نمایید که بعد تائید بخش مربوطه پرداخت شما ثبت می شود ولی اگر چنانچه از نوع پرداخت آنلاین استفاده نمایید به محض انتخاب شیوه پرداخت آنلاین، شما به صفحه درگاه بانک هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت بایستی به سایت پذیرنده هدایت شوید که در بیشتر مواقع این کار به صورت خودکار انجام می شود و تراکنش شما در سایت ثبت می شود.